Over Cookies en je privacy

Over Cookies en je privacy

Ook ik vind het vervelend om je hiermee lastig te moeten vallen. Maar er zijn helaas regels van de Europese wetgeving aan die ik me ook moet houden. Daarom heb ik ook een Privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Luna Maria
Leliestraat 23

4142ZG Leerdam

www.lunamaria.nl

Eigenaar contact-e-mailadres: maria@lunamaria.nl

Begrippenlijst

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet op deze Website ), waaronder: domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de Website wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of Gegevens supervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Website. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de AVG.

Dit privacybeleid heeft betrekking op deze Website en inschrijving voor de trainingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luna Maria verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder het soort Gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Luna Maria verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luna Maria verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om je diensten te leveren
 • Luna Maria analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Luna Maria verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van de inschrijvingen voor de trainingen, zodat er een wettelijk goedgekeurde factuur opgemaakt kan worden. 

Daarnaast kunnen voor de trainingen ook medische gegevens verzameld worden. Deze heeft de Trainer nodig om de trainingen voor de klanten op niveau aan te passen later te kunnen onderzoeken of de trainingen en behandelwijzen ook effect hebben.

De persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Website.
Gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met uitsluitend als doel de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen.
Door het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan deze Website de diensten mogelijk niet verlenen.

De Gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze Website en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luna Maria bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens:

 

gegevens

reden

bewaartermijn

Voor- en achternaam

Wettelijke plicht Belastingdienst

7 jaar na verloop van overeenkomst

Adresgegevens

Wettelijke plicht Belastingdienst

7 jaar na verloop van overeenkomst

Telefoonnummer

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

7 jaar na verloop van overeenkomst

E-mailadres

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Bij uitschrijving van nieuwsbrieven en bij verzoeken tot verwijdering gelijk na dit verzoek.

 

Na inschrijving als klant 7 jaar na verloop van overeenkomst, wanneer eerder genoemde reden niet van toepassing is..

Gegevens over jouw activiteiten op deze website

Luna Maria analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

3 jaar

Internetbrowser en apparaat type

Luna Maria analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

3 jaar

Bankrekeningnummer

Afhandeling van jouw betaling en wettelijke verplichting door Belastingdienst

7 jaar na verloop van overeenkomst

gezondheid

Deze heeft de Trainer nodig om de trainingen voor de klanten op niveau aan te passen later te kunnen onderzoeken of de trainingen en behandelwijzen ook effect hebben

7 jaar na verloop van overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Luna Maria verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Luna Maria blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de Website de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses, Contacten beheren en berichten verzenden, trainingen verantwoordelijk opzetten en Contact met de Gebruiker.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luna Maria gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Luna Maria gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag

VS – Privacybeleid – Opt Out 

Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website en de Verantwoordelijke toestemming deze Gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven. Ook dient de agenda waarin contactgegevens worden opgenomen om je aan te melden voor de lessen.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam.

Verwerkingslocatie: VS Privacybeleid

Facebook Widget

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Website.

De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacyinstellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.

Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid

Woocommerce

Via Woocommerce kan de Gebruiker zijn producten kiezen en afrekenen op deze Website.

Verzamelde Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, medische gegevens in het geval Gebruiker zich aanmeldt voor de fysieke lessen, adres, e-mailadres en betaalgegevens, zoals een bankrekeningnummer.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luna Maria en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maria@lunamaria.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Luna Maria wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2023